Генеральне консульство України в Стамбулі

6, Київ 17:36

Тарифи консульського збору

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра – керівник апарату

Міністерства закордонних

справ України

 

_____/підпис/____ В.В.Пристайко

 

«11» жовтня 2016 року

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій

Посольством України в Турецькій Республіці

Зта Генеральним консульством України в Стамбулі 

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

 

 

Тарифна ставка

 

 

 

В доларах США

 

В турецьких лірах

 

 І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

30

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

90

266

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

250

738

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

236

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

40

118

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

59

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

59

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

40

118

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

443

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

590

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

118

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

118

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

118

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

118

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

118

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

150

443

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

500

1475

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

89

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

89

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

300

885

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

1180

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

85

251

 

дворазової

130

384

 

багаторазової

200

590

2

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

251

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

59

2

Видача витребуваного документа

80

236

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

110

325

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

30

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

80

236

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

885

4

Видача довідки про засвідчення документу.

40

118

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

50

148

2

Реєстрація шлюбу

80

236

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

590

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

472

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

590

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

177

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

590

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

1180

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

80

236

7

 

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

150

443

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

295

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

- дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

- іншим особам

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США (148 тур.лір)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (1180 тур. лір)

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (59 тур. лір)

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

100

295

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

 

 

60

 

120

 

 

 

 

177

 

354

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам 

- іншим особам

 

80

120

 

236 

354

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

80

236

є)

- посвідчення заповітів

50

148

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

590

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (295 тур. лір)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

300

885

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

50

148

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

50

148

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

236

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

80

 

20

236

 

59

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

148

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

148

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

50

148

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

148

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (74 тур. лір) і не більше 200 дол. США (590 тур. лір)

14

Прийняття на зберігання документа

80

за кожен місяць зберігання, що почався

236

за кожен місяць зберігання що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (44 тур. ліри) і не більше 200 дол. США (590 тур. лір

16

Вчинення морських протестів

180

531

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

89

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

118

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

180

531

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

30

                       

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

295

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ   

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

885

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

443

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

50

148

Курс доллара до ліри – 2,95 ліри за 1 доллар США 

Надзвичайний і Повноважний

Посол України в Турецькій Республіці

 

/підпис/

 

А.І.Сибіга

 

 

 

Перший секретар з консульських питань

Посольства України в Турецькій Республіці

 

/підпис/

 

В.В.Хоменко

 

 

 

Другий секретар з консульських питань

Посольства України в Турецькій Республіці

 

/підпис/

 

Б.Л.Ясинський

 

 

 

Спеціаліст з фінансових питань

Посольства України в Турецькій Республіці

 

/підпис/

 

Л.А.Янковенко

 

 

 

 

 

 

 

 


Генеральне Консульство України в Стамбулі (Турецька Республіка)
Адреса: Туреччина, м.Стамбул, р-н Флорія-Бакиркьой, вул. Адакалє,13. Переглянути на мапі
Телефон: +90 212 662 25 41 - загальний, +90 212 662 27 35 - візові та паспортні питання, нотаріат (прохання телефонувати за цим телефоном у неприйомний час), +90 212 663 26 55 - питання ОЧЕС, +90 212 663 2673 - оперативний черговий
Факс: +90 212 6621876
Ел. пошта: gc_tr@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://istanbul.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Сторінка ГК на Facebook: https://goo.gl/A39WPS

Години роботи: 09:00 - 18:00

Обідня перерва: 13:00 - 14:00

Вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян України:

понеділок, середа, четвер, п'ятниця - 09:15 - 12:45                               

вівторок - 14:15 - 17:45

Прийом громадян Генеральним консулом Україні в Стамбулі:

2-га середа кожного місяця - 09:15 - 12:45

В разі техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранень/загибелі громадян України, в разі загрози життю чи здоров’ю громадян України консульська допомога надається також у неприйомний час. Гаряча лінія Генерального консульства України в Стамбулі: +90 530 612 55 77 - прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

понеділок - п'ятниця - 09:15 - 12:45

Видача візових документів:

понеділок - четвер - 16:00 - 17:00

п'ятниця - 15:30 - 16:30

Межі консульського округу:

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli (İzmit), Manisa, Sakarya (Adapazarı), Tekirdağ, Yalova

Примітки:

Святкові та неробочі дні (відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю):

1 сiчня - Новий рiк 

7 сiчня - Рiздво Христове 

8 березня - Мiжнародний жiночий день 

1 i 2 травня - День мiжнародної солiдарностi трудящих 

9 травня - День Перемоги                    

28 червня - День Конституцiї України

24 серпня - День незалежностi України

14 жовтня - День Захисника України