• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Türkçe
 • Стара версія
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Опубліковано 03 січня 2021 року о 05:25

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений, і дає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонні дипломатичні установи України оформлюють паспорти для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм («біометричні паспорти») громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідного консульського округу.

Оформлення паспорта в закордонній дипломатичній установі відбувається у строк до трьох місяців.

У випадку, якщо Ви подали документи на оформлення закордонного паспорта до Генерального консульства і Вам необхідно терміново отримати вже виготовлений паспорт, повідомляємо про можливість доставки паспортів міжнародним експрес-відправленням. Для замовлення доставки виготовленого закордонного паспорта необхідно звернутись до нас із письмовою заявою. Звертаємо увагу, що окрім сплати консульського збору за оформлення паспорта, окремо здійснюється оплата послуги на рахунок компанії, яка здійснює доставку.  

Паспорт оформлюється:

Особам, які досягли 16-ти річного віку – на 10 років на підставі особистої заяви-анкети;

Особам від народження та до досягнення ними 16-річного віку – на 4 роки на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – за заявою того з батьків, з яким проживає особа, або інших законних представників.

Вартість оформлення паспорта:

Відповідно до затверджених в установі Тарифів консульського зборуза оформлення паспорта для виїзду за кордон стягується консульський збір у розмірі:

для дорослих – 130 доларів США  (оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 90 доларів США та автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 40 доларів США);

для дітей віком до 16 років - 40 доларів США  (консульський збір стягується тільки за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон).


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

Дорослим (з 16 років)

1. Заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів;

2. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

3. Довідка про реєстрацію громадянином України (якщо паспорт оформлюється вперше);

4. Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном. Це може бути один з таких документів: дозвіл на проживання (ikamet izni), дозвіл на працевлаштування (çalışma izni), договір оренди (kira sözleşmesi), довідка з адресою місця проживання в Туреччині (yerleşim yeri belgesi) тощо;

5. Квитанції про сплату консульського збору (направлення та реквізити для сплати консульського збору надаються консульською посадовою особою після безпосереднього звернення заявника до Генерального консульства, перевірки документів та внесення його даних до паспортної системи).

У разі оформлення паспорта замість втраченого/викраденого, надається документ (протокол, довідка), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення (довідка з поліції, назва документа турецькою мовою - Polis Tutanak).

У разі зміни прізвища чи імені особи та необхідності оформлення паспорта на нове прізвище чи ім'я,  додатково подаються: оригінал та копія свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, свідоцтва про переміну імені чи відповідного рішення суду.

Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном (не зняті з реєстраційного обліку в Україні, не оформили виїзд на постійне місце проживання до Туреччини в установленому порядку) обмін паспорта у випадку зміни прізвища чи імені здійснюється лише у разі, якщо вже змінено паспорт громадянина України (внутрішній) на нове прізвище/ім’я в органах Державної міграційної служби за місцем проживання особи в Україні.

Необхідний документ для зміни прізвища у зв’язку з одруженням - засвідчений штампом апостиль компетентним органом Туреччини та перекладений українською мовою витяг про шлюб - Formül B.

Дітям (до 16 років)

Заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа;

У разі відсутності одного з батьків, від того з батьків, хто відсутній, потрібна нотаріальна заява – згода на оформлення закордонного паспорта дитині. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства, а також за наявності виданої органом Державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців. У разі проживання дитини з одним із батьківнеобхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

            - свідоцтва про смерть другого з батьків;

            - рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

            - рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

            - рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

            - документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Якщо відомості про батька дитини внесені до актового запису про народження відповідно до  ст. 135 Сімейного Кодексу України (за заявою матері), надається відповідний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану;

Оригінали та копії першої сторінки паспортних документів законних представників дитини (обох батьків);

Оригінал та копія свідоцтва про народження або документа, що підтверджує факт народження, виданого компетентними органами іноземної держави (якщо дитина народилась і зареєстрована в Туреччині - засвідченого апостилем та перекладеного українською мовою Formül A);

Оригінал та копія довідки про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);

Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування дитини за кордоном (один з таких документів - ikamet izni та/або yerleşim yeri belgesi);

Оригінал та копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, який підлягає обміну (у разі наявності);

Одна фотокартка дитини розміром 10 х 15 см (у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу подається одна кольорова фотокартка розміром 10 х 15 см  для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування; фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO) Doc 9303 – фон білий/світло-сірий, зображення обличчя має займати 70% вертикального розміру знімка, чіткі контури, без сторонніх предметів, тіней/плям на обличчі/відблисків. Більш детально про вимоги до фотографій за посиланням (https://dmsu.gov.ua/news/dms/6100.html);

Квитанція про сплату консульського збору (направлення та реквізити для сплати консульського збору надаються консульською посадовою особою після безпосереднього звернення заявника до Генерального консульства, перевірки документів та внесення його даних до паспортної системи).

Присутність дитини в Генеральному консульстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається з 12-річного віку (з метою оформлення такій дитині біометричного паспорта з внесенням до чіпу відцифрованих відбитків пальців рук дитини).

Внесення даних про дітей до паспортів батьків чинним законодавством України не передбачено. Кожній дитині оформлюється окремий паспорт.

Інформація щодо транслітерації: Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт написання складових імені «прізвища» та «імені» здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Однак, відповідно до статті 10 Закону України «Про ЄДДР» встановлено, що на письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами до паспорта громадянина України для виїзду за кордон може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку.

Перевірити стан оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна за посиланням http://passport.mfa.gov.ua. Для цього необхідно в «поле для вводу ідентифікатору сесії» ввести шестизначний код, який надається консульською посадовою особою при оформленні закордонного паспорта.

Стан оформлення документа "Прибув до ЗДУ" означає, що новий закордонний паспорт вже доставлений до Генерального консульства і заявник можете його отримати у години видачі документів: з понеділка по четвер з 14:00 до 17:00 (в п’ятницю – з 14:00 до 16:30). Для отримання паспорта заявник подає документ, що посвідчує особу.

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тією закордонною дипломатичною установою, яка прийняла документи для його оформлення.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку та за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації (порівняння біометричних даних). Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта, після чого заявник ставить підпис в анкеті на підтвердження отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт протягом року з дня його надходження, паспорт знищується. Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux